torsdag 6. november 2014

Hva kjennetegner en god oppgavebesvarelse v/ Øystein Sæbø, fagansvarlig i Nyweb.

De beste besvarelsene trekker inn egne erfaringer, litteraturen, refleksjon og diskusjon i en skjønn struktur.

Og selvfølgelig - bruk av referanser!

Bruker akademisk skriving.

Hvordan uppnå læring? Hva er et godt læringsmiljø/fremmer læring?
- vurdering med vekt på læringsprosess
- klare standarder for hva som er god undervisning
- ansvar for å håndtere uro og bråk (aktualisert i teknologitette klasserom)
- sikre struktur og tydelighet i unvervisningen - hvilke rammer setter vi for å sikre god læring? Ha bevisste tanker rundt dette.
Hattie, 2009.

Viktige kompetanser å ha:
- inngå i sosial relasjon til den enkelte elev
- kompetanse til å lede klassens læringsarbeid ved å være en synlig leder
- planlegge og organisere undervisningsaktiviteter for læring
- ha faglig og pedagogisk kunnskap i de aktuelle fagene.
Nordenbo et al, 2008, Haug 2011

Konsekvenser for bruk av IKT i undervisnigen:
- Bruke IKT bare når det er hensiktsmessig - ikke digitalt hvis det ikke er nyttig. Læringsmål.
- Diskutere med elevene bruk av digitale hjelpemidler.
- Kunsten å vite når teknologien bidrar til læring og når det bare er støy.

elevene er ikke gode på multitasking, de er gode til å svitsje

Praktiske råd:
- Vær en tydelig leder - regler, struktur og planlegging av bruk av digitale medier
- god planlegging - bevissthet rundt hva, hvor mye og hvordan pc-en skal brukes
- Vandrende pedagog - sjekk skjermbruk, stå bak i klasserommet
- korte frister gir bedre læringstrykk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar